Εγκρίθηκε το πρώτο φάρμακο για την πρόληψη της σοβαρής COVID-19 στις ΗΠΑ

Share: