Αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς για την Τρίτη 10 Αυγούστου

Share: